Att kunna lyssna till text på webben

Vikten av att kunna lyssna och se texter är A och O för många

Många läsare har svårt med text. Då kan det gå lättare om man får den uppläst. Men för många är kombinationen text och ljud det bästa sättet att läsa. För att skapa tillgänglig information behövs då denna möjlighet på alla webbsidor. Det är ett billigt sätt för myndigheter och andra att nå fram med den informationen man har.

Lyssna på fungerandemedier.se

På fungerandemedier.se tar vi inte ställning för den ena eller andra men vi har här möjlighet att visa två tjänster för uppläsning: SpeakIT och ReadSpeaker. Dessutom finns Talande webb på http://www.funkanu.com/.

I dessa tjänster finns en funktion som markerar orden i samma takt som texten läses upp. Det gör det lättare att följa med för den som både vill läsa och lyssna.

Så här använder du SpeaktIT:

Klicka på länken Lyssna med SpeakIT. En meny öppnas överst på sidan.

SpeakIT innehåller många funktioner som gör att du kan anpassa tjänsten efter dina behov. Klicka på frågetecknet för att få en förklaring av alla funktioner.

De vanligaste funktionerna är följande:

1. Starta uppläsningen med den gröna pilknappen. Texten läses uppifrån och ner. Du kan också välja vad som ska läsas upp genom att markera den texten och sedan klicka på pilknappen.

2. Stoppa uppläsningen genom att klicka på den röda knappen med en vit fyrkant i.

3. Ordförklaring får du om du markerar ett ord och sedan klickar på den blå knappen   

4. Stäng SpeakIT genom att klicka på den röda knappen med ett kryss på.

Ett alternativt sätt för uppläsning: Låt muspekaren vila över ett ord tills du ser en pratbubbla med en röd pil i. Klicka på pilen så startar uppläsningen. Till denna funktion hör reglaget längst till höger. 

Så här använder du ReadSpeaker:

1. Öppna artikeln du vill läsa genom att klicka i rutan.

2. Starta uppläsningen genom att klicka på länken Lyssna. Uppläsningen startar automatiskt och texten läses uppifrån och ner. Du kan också markera textstycket du vill få uppläst och sedan klicka på högtalarsymbolen som visas.

3. Pausa och stoppa uppläsningen genom att klicka på respektive knappar i menyraden som öppnats. (Menyraden ser olika ut beroende på om du startat tjänsten med länken Lyssna eller genom att markera texten).

4. Hastighet, och några andra funktioner, kan du ändra i inställningar, som öppnas om du klickar på skiftnyckeln i menyraden.

5. Stäng ReadSpeaker genom att klicka på krysset längst ut till höger i menyraden.

Förutom SpeakIT och ReadSpeaker finns alltså även en spridd tjänst för uppläsning av webbsidor,Talande Webb.

Så här använder du Talande webb

Talande webb finns i två versioner: Standardversionen som kräver nedladdning av programvara i användarens dator. Plusversionen är en enklare version som inte behöver laddas ned, och som även fungerar på smartphones och surfplattor.

Alla tre tjänster är gratis för användaren, men kostar att installera för webbplatsägaren.

Läs mer om tjänsterna: www.readspeaker.com/sv/www.insipio.se och www.funkaportalen.se/Tema/Ljud/Sa-funkar-Talande-Webb/