Den globaliserade byn

"The global Vilage" var ett begrepp professor Marshall McLuhan myntade på 60-talet. I denna film presenteras hans tankar.

Med begreppet om den globala byn pekade professor Marshall McLuhan tidigt på att medierna höll på att bli multimedia. Hans tankar var omtvistade, men de pekade åt ett håll som idag har bekräftats.