Vikten av kognitiv standardisering, del 7 av Det nya språket

Standardisering är ett stort och ganska teoretiskt område, med förgreningar både nationellt, på EU-nivå och Internationellt. Tomas Berns beskriver hur det hänger ihop.

Samtal, del 8 av Det nya språket

Det nya språket är komplext och det finns många olika ingångspunkter.

Vikten av kognitiv standardisering, del 7 av Det nya språket

Standardisering är ett stort och ganska teoretiskt område, med förgreningar både nationellt, på EU-nivå och Internationellt. Tomas Berns beskriver hur det hänger ihop.

Samtal, del 8 av Det nya språket

Det nya språket är komplext och det finns många olika ingångspunkter.

Det nya språket - om digital delaktighet och begriplighet.

Se 8 filmer från seminariet som arrangerades av fungerandemedier.se och Digidel.