Hjälpmedel vid demens

Eva Lindqvist, doktorand i arbetsterapi har studerat användbarhet av olika hjälpmedel vid demens.