Synen på människan - Internationell klassificering av funktionstillstånd (ICF)

Synen på människan är central vid framställning av produkter, tjänster och vid upphandling.

Om begreppen funktionshinder - handikapp

Handikapprörelse eller funktionshindersrörelse? Det är frågan som här får sitt svar.

Om att bli anställd

En film gjord av Handisam - Myndigheten för handikappolitisk samordning

Att inte kunna läsa och skriva

Hur är det att inte kunna läsa och skriva om alla gör det på ett annat sätt?Filmen är...

Vem har egentligen ett funktionshinder?

Filmen som är gjord av Handisam visar hur det kan vara om man inte passar in i samhällsnormen...
Torbjörn föreläser

Om synen på människor - ICF

I ett demokratiskt samhälle är synen på människan avgörande. Torbjörn Lundgren förel...