Hjälpmedel vid demens

Eva Lindqvist, doktorand i arbetsterapi har studerat användbarhet av olika hjälpmedel vid demens.

Cirka 30 000 svenskar drabbas årligen av stroke, och många av dem får bestående kognitiva svårigheter, som exempelvis problem med minnet. Eva Lindqvist, doktorand i arbetsterapi vid Karolinska institutet, har studerat användbarhet av olika hjälpmedel och vilka svårigheter som upplevs av personer med kognitiva problem.

Arrangör: Hjälpmedelsinstitutet.

Filmen där Eva Lindqvist föreläser finns här på Utbildningsradion