Deltagarna presenterar sig för varann

Kan man mäta begriplighet?

Följ ett spännande dialogseminarium om universell utformning och möjligheterna att skapa ett tillgängligt, begripligt samhälle. Här läggs grunden för ett långsiktigt arbete med inriktning på ett samhälle för alla.