Kan man mäta begriplighet?

Bild med debattdeltagare när Gulan talar
Följ ett spännande dialogseminarium om universell utformning och möjligheterna att skapa ett tillgängligt, begripligt samhälle. Här läggs grunden för ett långsiktigt arbete med inriktning på ett samhälle för alla.

16 september 2013 träffades 43 personer på Runö folkhögskola. Det var forskare, specialpedagoger, arbetsterapeuter, logopeder, tjänsteleverantörer, representanter från olika myndigheter, personer verksamma med standardisering och personer med egna kognitiva nedsättningar.

Under dagen, som var en del i projektet Begripsam, presenterades olika ingångar till ämnet, men tyngdpunkten lång på dialogen som delades in i fyra områden som bör lyftas när det gäller tillgänglighet för personer med olika kognitiva förutsättningar. Hela dagen filmades och filmerna presenteras här.

Film nr 1. Här presenteras deltagarna och 10 minuter in i filmen beskriver de två projektledarna Kerstin Ivarsson Ahlstran och Torbjörn Lundgren projektet Begripsam.

Film nr 2. Produkter, tjänster och standarder ska byggas så att användarna vill och kan använda dem. Jan ”Gulan” Gulliksen

Film nr 3. Vad har forskningen att säga om begriplighet? – forskningsöversikt, föreläsare Johan Borg

Film nr 4. Aktivitetsdiamanten - ett förhållningssätt till universell utformning, förläsare Per Olov Hedvall

Film nr 5. Språk, teknik, pedagogik – ett annat perspektiv på universell utformning, föreläsare Stefan Johansson

Film nr 6. Snabbkurs i wcag

Film nr 7. Text och icke text - hur svårt får det vara? Första dialogsamtalet utifrån wcag-standarden under ledning av Torbjörn, Stefan och Anita Hildén

Film nr 8. Konceptuell tillgänglighet - Andra dialogen under ledning av Torbjörn, Stefan och Anita Hildén Film nr 9. Kognitiv belastning - tredje dialogen under ledning av Torbjörn, Stefan och Anita Hildén Filmerna hittar du här nedanför. De finns både textade och otextade. 

Bifogat material: 
Länkar: 
Relaterade artiklar: