Om utvecklingsstörning

Två barn leker riddare
Utvecklingsstörning är ett funktionshinder som rör personens begåvningsutveckling och...

Utvecklingsstörning är ett funktionshinder som rör personens begåvningsutveckling och faktorer som påverkat den under utvecklingssåldern, d.v.s. före 16-18 års ålder.

Utvecklingsstörningen är olika hos olika personer, men alla behöver personligt stöd och hjälpmedel. Vad man klarar av beror också på vilket stöd och vilken träning man får. Man behöver längre tid än andra för att förstå, lära sig nya saker och uttrycka sina tankar och känslor.

Utvecklingsstörningen kan vara grav(svår), måttlig eller lindrig.

Tillsammans med utvecklingsstöningen kan personen ha andra funktionshinder, t.ex. rörelsehinder, synnedsättning, autism.

Det är viktigt att komma ihåg att varje person är unik och har sin personlighet.