Annika föreläser

Om konsten att hitta orden

Det är vanligt att man kan ha svårt att få fram det ord man söker. Här berättar Begripsamdeltagare om det.