Portalen dyslexi.org får nytt utseende

www.fungerandemedier.se blir egen portal.

Den tidigare versionen ligger under en övergångstid på www.mediaprojekt.fmls.nu Den kommer ligger där tills den nya www.dyslexi.org har uppdaterats och allt material överförts till den nya.