En stor hjärna läser

Dyslexi och biologi

Professor Richard Olson påvisar sambandet mellan våra biologiska förutsättningar och...
Fingrar på tangentbord

Dyslexi och IT

Professor Richard Olson kopplar här samman våra funktionella förutsättningar med IT-...