Bild på skriftens framsida, en man tecknar med fingrarna

Brukaren som resurs

Om utveckling av begåvningsstödjande hälpmedel för personer med utvecklingsstörning