Kontakten med Försäkringskassan

Tillgänglighet är inget obekant begrepp i Försäkringskassan värld. Ofta förknippat med fysisk tillgänglighet. Den kognitiva tillgängligheten kanske det inte pratas lika mycket om. Det vill säga hur vi uppfattar ord, uttryck, formuleringar, bilder och symboler. Det vill man nu göra något åt. I detta arbete har man tagit hjälp av Begripsam.

"En fantastisk möjlighet"

– Det vara en sådan fantastisk möjlighet att få utnyttja Begripsams kunskaper, säger Ulrika Wahlberg på Försäkringskassan. Jag önskar bara att vi hade träffat gruppen tidigare i processen.
Birgitta Målsäter och Therese Karlberg från Försäkringskassan . Foto: Eva Hedberg

Delaktighetsdag med lovpris

Försäkringskassan tackade Begripsam under Delaktighetsdagen för det arbete som de har lagt ner med att förbättra Försäkringskassans information ut till kunderna.
En hand sträcks upp inför föreläsaren

Utvärdering av en digital guide åt Försäkringskassan

Mikael Diseklint, Susanne Bengtsson och Ulrika Wahlberg från Försäkringskassan besöker Begripsamträffen och får hjälp med sin utvärdering.