Att leva med en lindrig utvecklingsstörning

Tomas Karlsson berättar om sina erfarenheter av att ha utvecklingsstörning.

Tomas höll sin presentation vid projekt Begripsams utbildningshelg på Runö folkhögskola i februari 2014.

I anslutning till has presentation hölls också Cecilia Olsson en övergripande presentation av vad utvecklingsstörning är och efter båda punkterna höll vi en diskussion och fråepunkt. Båda de punkterna finns i länkarna här intill.