Om begreppen funktionshinder - handikapp

Handikapprörelse eller funktionshindersrörelse? Det är frågan som här får sitt svar.
Två barn leker riddare

Om utvecklingsstörning

Utvecklingsstörning är ett funktionshinder som rör personens begåvningsutveckling och...