Bodil Andersson talar, i bakgrunden en bild med tenna

Lättläst - inte alltid begripligt

Logoped Bodil Andersson resonerar i denna film om vad som är lättläst.
Finger som pekar på en text

Lättläst - varning för förenklade regler

Logoped Bodil Andersson resonerar i denna film om faran med att mekaniskt följa regler för...

Framtidens läromedel - Kravspecifikation

Med ny informationsteknik och rätt kunskap kan personer med läs- och skrivsvårigheter få hjälp att övervinna svårigheter de möter i läs- och skrivsituationer.