Dags att skapa ett universellt utformat samhälle!

Alla ska kunna få information och titta på tv, för att delta i samtal med vänner och om politik och vem som är värd en röst i nästa val. Det är utgångspunkten för Handikappförbundens

Handikappförbunden har fattat beslut om ett idéprogram och prioriteringar för de närmaste två åren, som innebär att man ska främja utvecklingen av ett universellt utformat samhälle.

Skriften "Vägen mot ett universellt utformat samhälle" utgör ett underlag till Handikappförbundens strategi för detta arbete. De politiska krav man ställer har tagits fram i samarbete med medlemsförbunden.

Det är hög tid att starta en dialog om ett universellt samhälle, säger Handikappförbundens ordförande Ingrid Burman.

Tillsammans med riksdag, regering, kommuner och landsting behövs en gemensam plan för att utforma ett samhälle som utgår från att människor är olika så att alla kan vara delaktiga, oavsett funktionsförmåga.

Centralt i denna diskussion är artikel två i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning:

”universellt utformade” betyder sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att de ska kunnaanvändas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning. ”Universellt utformade”ska inte utesluta hjälpmedel för enskilda grupper av personer med funktionsnedsättning där så behövs.

Här till höger kan du ladda ner skriften och en folder om detta. 

Bifogat material: