Bild på Käte Alrutz när hon berättar

Samtal om möten på distans

Formen för kommunikation påverkar resultatet. Logoped Käte Alrutz berättar.

Hjälpmedel vid demens

Eva Lindqvist, doktorand i arbetsterapi har studerat användbarhet av olika hjälpmedel vid demens.