Digital teknik i särskolan

Specialpedagog Helen Sjöstedt berättar hur hon använder digitala plattformar i undervisningen med barn som har utvecklingsstörning, aspergersyndrom och språkstörning.

Föreläsningen hölls på Pedagogiskt Centrum / Skoldatateket i Södertälje februari 2012 På sajten Write to Read med iPads - En blogg om att skriva sig till läsning i Södertälje finns det mer om Helen Sjöstedts arbete. Följande är hämtat därifrån:

"Den 8:e september 2011 tas jag emot av en elev i ett klassrum på Stålhamra skolan. Eleven visar mig stolt och tydligt runt i klassrummet bland alla elevernas alster som pryder rummets väggar. Eleven läser på affischer och berättar med inlevelse till de bilder som finns av eleverna själva i rummet – jag låter mig ledsagas runt. Efter en liten stund kommer Helen Sjöstedt, elevernas lärare in i  klassrummet. Vi samlas och går igenom dagen. Allt är mycket tydligt med kalender och funktioner kommunicerade i rummet. Idag ska eleverna arbeta med SmartBoarden och sedan med datorn.

Det märks att eleverna gjort detta tidigare, att det de gör idag är en repetition. De samarbetar runt långa och korta ord. Helen har digitaliserat hela Bornholmsmaterialet och använder det i sin undervisning.

Sedan ska gruppen arbeta med datorerna, men då får de plötsligt post…"

Länkar: