Känslans inverkan på våra beslut

Skrämd flicka
När vi för första gången träffar en människa gör vi första bedömningen, konstaterar Katarina Gospic, som disputerat i neuroekonomi.

Uttryck som är viktiga för mig: du kanske ser arg ut och det processar jag väldigt snabbt. Det är alltid någon signal i hjärnan som startar processen – och känslor är mycket viktiga för oss människor. När du säger något, aktiveras de delar i hjärnan som arbetar med det. Jag kommer att överväga både lång- och kortsiktiga mål – och även här kommer känslorna att spela roll. Om jag tycker att du verkar osympatisk finns det risk för att mina känslor tar över. Då kan inte min kognitiva del – den smarta delen – ta lika mycket plats.

Mitt emotionella system är alltså involverat i hela den här processen och det instruerar mig, när jag ska ta mitt beslut. Och om jag ger mig själv lite tid, kommer jag hinna att fundera på vad du har sagt – och komma fram till om det stämmer med mina intentioner. Jag väger också in vad ditt erbjudande är värt för mig. Min hjärna försöker räkna ut hur lätt det kommer att vara att genomföra det och hur stor insats som krävs. Vi människor vill inte att ansträngningen ska vara större än belöningen.

Journalisten Tomas Dalström har samtalat med Katarina Gospic om detta.

 

Katarina Gospic,27 år, har disputerat i neuroekonomi. Hennes avhandling handlar om vad som händer i hjärnan när vi fattar beslut – och hur vi reglerar våra känslor. Länken mellan beslutsfattande och känsloreglering, är att känslor påverkar våra beslut. Och om vi kan påverka våra känslor kan vi också reglera våra beslut. Hon är också utbildad läkare och har en magisterexamen i fysiologi. Intervjun är gjord när hon arbetar på Institutionen för klinisk neurovetenskap, vid Karolinska institutet. Den 2 januari 2012 började hon arbeta i det egna företaget Brainbow Labs, för att sprida kunskap om hjärnan till både stora och små.

Bifogat material: 
Länkar: