Kognitiv tillgänglighet - tre rapporter

Bild på två av rapporterna
Projekt Begripsam har initierat två kunskapssammanställningar i ämnet.

På Seminariet "Kan man mäta begriplighet?" hösten 2013 presenterade Johan Borg en rapport om den forskning som finns kring Kognition och elektronisk kommunikation. Begripsam hade tagit initiativ till och beställt rapporten som skulle resultera i en vetenskaplig artikel och en populär skrift. Detta arbete finansierades av Post och Telestyrelsen PTS och du finner båda texterna här intill.

Under seminariet påtalades behovet av att även sammanställa den kunskap som finns kring så kallade "grå forskning" - alltså kunskap som är praktiskt och erfarenhetsmässigt belagd, men inte fullt ut fyller kraven på forskning.

Någon månad senare hade vi fått finansiering även för en sådan studie gjord av Ann Lantz (KTH), Stefan Johansson (KTH, FunkaNu och Begripsam), Anita Hildén (Begripsam), Johan Borg (KTH, Abilia) och Jan Gulliksen (KTH).

Dessa två rapporter visade också behovet av en övergripande skrift som visar helheten av den kunskap som finns. Det resulterade i en tredje skrift "Sammanfattning av vetenskaplig och grå litteratur".

En tredje rapport. Vi nöjde oss inte med de två rapporterna. Vi ansåg också att resultaten borde diskuteras och problematiseras. Stefan Johansson och Anita Hildén resonerar i en tredje rapport om det.

Här nedanför finner du skrifterna.

Bifogat material: 
Länkar: