Ett läslyft även för vuxna? Debatt i Almedalen 2014

Har vuxnas läsande kommit i skymundan bakom rapporterna om att barns och ungdomars läsfärdighet sjunkit? Det diskuterades vid ett av Dyslexiförbundets FMLS seminarier i Almedalen 2014.

Läs för mej pappa!

Läsbefrämjande insatser görs på olika håll, inte minst inom fackföreningsrörelsen. IF-Metall...

Boken på arbetsplatsen

Det årliga seminariet Boken på arbetsplatsen arrangeras av LO:s läsfrämjandegrupp, där olika...
Fredrik Ekelund föreläser

Språk och erfarenhet

Författaren Fredrik Ekelund resonerar om det muntliga och skrivna språkets förhå...

Att skriva arbetets historia

Författarna Bernt-Olov Andersson och Torgny Karnstedt talar om skrivandet och arbetarnas historia.
Lena i talarstolen

Vart styr folkbiblioteken

Författaren Lena Kallenberg talar om folkbibliotekens roll för läsande och bildning.