Vikten av att läsa långsamt - Krönika

Jag läser mycket och jag läser långsamt konstaterar författaren Lena Andersson i denna krö...