Om text, bild, film och animation

Text, bild, film och animation är olika uttrycksformer. Man tror lätt att det ena är lättare att förstå än det andra. Docent Jana Holsanova resonerar utifrån sin forskning om detta.

Att "läsa" en bild, en film, eller en animation är inga medfödda förmågor. Vi lär oss hantera dessa uttryckssätt och det krävs därför vana. Med till exemoel animationer kan vi förklara på ett visuellt sätt, men de rullar på i en takt som gör att man kan missa steg i berättelsen.

Länkar: