Om utvecklingsstörning

Vad innebär det att ha utvecklingsstörning och hur ser man på olika sätt att förklara vad det är?Det är frågor Cecilia Olsson berättar om på Begripsams utbildning februari 2014.

Denna film föregicks av Tomas Karlsson som föreläste om sina egna erfarenheter av att ha utvecklinsstörning (en separat film). Efter Cecilias presentation blev det diskussion och frågor (också en separat film).