Samtal om möten på distans

Formen för kommunikation påverkar resultatet. Logoped Käte Alrutz berättar.

Att föra samtal med en dement person, eller någon annan med kognitiva svårigheter, kan idag göras på distans. Vid första tanken på videokonferens för dessa personer kan det framstå som om det personliga mötet i alla avseenden är bäst.

Käte Alrutz som arbetar med telemedicin berättar om både för och nackdelar med distanskommunikationen.

Bifogat material: 
Länkar: