Verktyg för att testa

Stefan Johansson leder samtal på Begripsams utbildning om olika sätt att bedöma universell utformning.

Vid Begripsams utbildningstillfällen på Runö folkhögskola lär sig deltagarna mer om olika funktionsnedsättningar. Men också om hur man kan utvärdera produkter och tjänster.

Filmen här ovanför är en kort version av det samtal Stefan Johansson ledde kring detta på utbildnignen i februari 2014.

I filmen som finns i länken till höger finns en längre film som går djupare in på olika verktyg man kan använda för att få reda på uppgifter om tillgängligheten.

I den andra länken finns utvärderingen/inventeringen av olika verktyg för detta.

Bakgrund

En del av projektet Begripsam består i att utveckla metoder för ökat brukarinflytande. Personer med kognitiva funktionsnedsättningar har svårt att medverka på produkter och tjänster ska utvärderas eller utvecklas.

Denna metodinventering vi gör i projektet Begripsam syftar till att beskriva vilka metoder och verktyg det finns för så kallad datainsamling. Datainsamling betyder i det här fallet de sätt som används för att samla in uppgifter om vad personer med kognitiva funktionsnedsättningar tycker är svårt och vad som därför skapar bristande tillgänglighet för dessa personer. Projektet Begripsam arbetar med tillgänglig samhällsinformation men det kan tänkas att insamlingsmetoderna kan användas för en helt andra områden.

Bifogat material: 
Länkar: