Torbjörn Lundgren sitter framför en bokhylla och håller upp en bok

Om teknikens möjligheter

Tekniken skapar nya möjligheter som det gäller att ta tillvara på rätt sätt. Klicka på bilden så kommer en beskrivning av innehållet i menyerna här intill.

Situerad design för alla

Fungerande medier har träffat doktor Per-Olof Hedvall. I denna film cirkulerar samtalet kring hans licavhandling "Situerad design för alla."
Kvinna står med penna i hand vid ett högt bord

Att misslyckas med att begripa lagtext

Varför måste lagtexterna vara begripliga för medborgarna och vem skrivs de egentligen för, fr...
Kvinna sitter i korgstol och läser

Om tekniken att förmedla känslor

Att skriva enkelt är inte alltid så enkelt. Anledningen är att våra sinnen är mångfacetterade...
Peter Gärdenfors på sitt arbetsrum

Den meninsgssökande människan

Människan är ett meningssökande djur, menar filosofen och kognitionsforskaren Peter Gärdenfors.

Marshall McLuhan & Edwin Newman - talar frispråkigt

McLuhans idéer är svåra att sammanfatta, men det finns några centrala element som är värda...

Marshall McLuhan på John Hopkins University

McLuhans idéer är svåra att sammanfatta, men det finns några centrala element som är värda...

Den globaliserade byn

"The global Vilage" var ett begrepp professor Marshall McLuhan myntade på 60-talet. I denna film presenteras hans tankar.

Marshall McLuhan - Explorations - 05-18-1960 - The World is a Global Village

Varje gång ett nytt medium framträder uppstår problemet med att de gamla medierna är de självklara. Detta resonerar Marshall McLuhan om i denna film.

The Medium is the Message

McLuhans idéer är svåra att sammanfatta, men det finns några centrala element som är värda...
Annika proträtt

Om digitala läromedel

Annika Lantz-Andersson doktorerar på digitala läromedel. Torbjörn Lundgren har träffat henne.

Marshall McLuhan problematiserad

McLuhans idéer är svåra att sammanfatta, men det finns några centrala element som är värda...

Sidor