En nolla på en glasruta

Läsbarhet ur grafisk synvinkel

Inom den grafiska branschen har man inte varit nämnvärt intresserad av forskning beträffande...