Om brukarmedverkan

Centralt när det gäller fungerande medier är att de som ska bruka mediet/produkten, är delaktiga också i hur det ska ske.
Bild på skriftens framsida, en man tecknar med fingrarna

Brukaren som resurs

Om utveckling av begåvningsstödjande hälpmedel för personer med utvecklingsstörning

Hur vill vi svara?

Stefan Johansson berättar om projektet att ta fram ett verktyg för att få fram bättre svar från funktionshindrade.
Bild på appen

Resledaren – en utökad reseplanerare

Bra produkter och tjänster utvecklas i samverkan med personer som har olika svårigheter
Hans Persson och Anita Hildén samtalar

Samtal om brukarmedverkan och iterativt arbetssätt

Personer med olika typer av svårigheter är en tillgång när det gäller utveckling av bra information, menar Hans Persson.

Brukarorganisationers syn på ICF

Brukarorganisationer i Sverige arbetar för att deras medlemmar skall få samma rättigheter...