Deltagarna i Begripsam i full verksamhet

Vad gör vi egentligen i Begripsam?

Vill du förstå vad Begripsam gör när vi träffas och hur vi jobbar? Se filmen.

Hovet uppmärksammar Begripsam på sin portal

I samband med att Prins Carl Philips besökte Dyslexiförbundet FMLS uppmärksammade de också projekt Begripsam.

Mina reflektioner kring Begripsam

För att vi med kognitiva svårigheter ska bli mer delaktiga i samhället krävs att samhället blir mer begripligt även för oss!säger Annika Johansson i detta inlägg på Autism- och aspergerförbundets blogg

Om standardisering och begriplighet (Kognition)

Om man tar utgångspunkt i den viktskala vi använder, där ett kilo alltid är ett kilo, så förstår man betydelsen av standardisering.

Om standardisering

Om man tar utgångspunkt i den viktskala vi använder, där ett kilo alltid är ett kilo, så förstår man betydelsen av standardisering.

Delaktighet - sammanträdet

Möjligheten att vara delaktig beror oftast på omgivningen. En film gjord av Handisam.

Vem har egentligen ett funktionshinder?

Filmen som är gjord av Handisam visar hur det kan vara om man inte passar in i samhällsnormen...

Att inte kunna läsa och skriva

Hur är det att inte kunna läsa och skriva om alla gör det på ett annat sätt?Filmen är...

Brukarorganisationers syn på ICF

Brukarorganisationer i Sverige arbetar för att deras medlemmar skall få samma rättigheter...