Kontakta oss

Bilder på Projektledarna Torbjörn Lundgren och Kerstin Ivarsson Ahlstrand
Vill du komma i kontakt med oss så har du uppgifterna om oss som arbetar i projektet här.

Ansvarig för portalen är:

Torbjörn Lundgren torbjorn.lundgren@dyslexi.org  070-517 78 40

Projektledare för Begripsam

Torbjörn och Kerstin Ivarsson Ahlstrand:

kerstin.ahlstrand@dyslexi.org 08-665 17 00

Officiell adress till projektetprojekt.begripsam@dyslexi.org

Begripsam c/o Dyslexiförbundet FMLS. Vintergatan 2, 172 69 Sundbyberg

Sakkunniga är:

   Anita Hildén: leknyttan@gmail.com

och

     Hans Hammalund: hans.hammarlund@gmail.com

Ansvariga för respektive förbund:

    Agneta Söder. Autism- och Aspergerförbundet: agneta.soder@autism.se

    Inger Rålenius. Dyslexiförbundet FMLS inger.ralenius@dyslexi.org

    Cecilia Olsson, FUB - för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning cecilia.olsson@ala.fub.se