Begripsams tre delar

Om projektet Begripsam

Begripsam är ett unikt projekt som syftar till bättre tillgänglighet. I centrum står personer som har kognitiva nedsättningar. Klicka här och läs mer om det. Eller välj bland menyerna till vänster.
Bild på gammal väggklocka

Time for everyone

Inför det internationella standardiseringsmötet sammanfattar begripsam i den här filmen vår syn på tid.
Hans berättar med gester

Standardisering av kognitiv tillgänglighet

Standarder är till för att göra tillvaron enklare. Att påverka standarder är inte lika enkelt. Men det är vad vi i Begripsam ändå arbetar med. Här berättar Hans Hammarlund om det arbetet.

Om Begripsam på engelska

Begripsams sätt att arbeta har väckt uppmärksamhet även i andra länder. Här presenterar Anita Hildén projektet.
Bild på två av rapporterna

Kognitiv tillgänglighet - tre rapporter

Projekt Begripsam har initierat två kunskapssammanställningar i ämnet.

Om standardisering och begriplighet (Kognition)

Om man tar utgångspunkt i den viktskala vi använder, där ett kilo alltid är ett kilo, så förstår man betydelsen av standardisering.

Om standardisering

Om man tar utgångspunkt i den viktskala vi använder, där ett kilo alltid är ett kilo, så förstår man betydelsen av standardisering.

Användbar IT

Användbarhet är som demokrati - man måste vinna den varje dag, konstaterar professor Jan Gulliksen.

Vikten av kognitiv standardisering, del 7 av Det nya språket

Standardisering är ett stort och ganska teoretiskt område, med förgreningar både nationellt, på EU-nivå och Internationellt. Tomas Berns beskriver hur det hänger ihop.
Hans Persson och Anita Hildén samtalar

Samtal om brukarmedverkan och iterativt arbetssätt

Personer med olika typer av svårigheter är en tillgång när det gäller utveckling av bra information, menar Hans Persson.

Samtal om kognition, språk och standarder

Fil. lic. Hans Persson samtalar med Anita Hildén om behovet av att få med vårt sätt att tänka och vår förmåga att läsa- och skriva i det internationella standardiseringsarbetet.

Sidor