Hur kan personer med olika kognitiva förutsättningar delta vid standardisering?

Begripsamgruppen visar vägen.

Deltagarna i Begripsam har aktivt medverkat i ett internationellt standardiseringsarbete. En av standarderna är en generell standard kring kognitiva aspekter, som kommer att ligga till grund för övrigt standardiseringsarbete. Den andra handlar om tidshjälpmedel.

I filmen här redogör Anita Hildén, Stefan Johansson och flera andra deltagare hur det arbetet gått till. Framför allt visar filmen att det går att anpassa arbetsformerna så att personer med olika typer av kognitiva förutsättningar kan delta.