Bildskärmen med personlig vägledning

Utvärdering av personlig vägledning på webben

Företaget Intaktus AB har anlitat deltagarna i Begripsam för att utvärdera sin tjänst. Här visas test och samtal kring det.

Hur vill vi svara?

Stefan Johansson berättar om projektet att ta fram ett verktyg för att få fram bättre svar från funktionshindrade.
Susanne och Mathias föreläser

En enklare vardag

Försäkringskassan driver projektet En enklare vardag. Här beskriver de arbetaet och får feadback från begripsamdeltagarna.
Begripsamdeltagare testar Rule Comunications nyhetsbrev

Användarcentrerat arbetssätt

Rule Communications visar hur de arbetar för att skapa tillgänglighet utifrån konceptet universell utformning.
Bild på två av rapporterna

Kognitiv tillgänglighet - tre rapporter

Projekt Begripsam har initierat två kunskapssammanställningar i ämnet.

Verktyg för att testa

Stefan Johansson leder samtal på Begripsams utbildning om olika sätt att bedöma universell utformning.

Utformning av FUBkoll ...

Webbplatsen FUBkoll vänder sig direkt till personer med utvecklingsstörning, en nedsatt begåvningsförmåga,