Utformning av FUBkoll ...

Webbplatsen FUBkoll vänder sig direkt till personer med utvecklingsstörning, en nedsatt begåvningsförmåga,

Webbplatsen FUBkoll vänder sig direkt till personer med utvecklingsstörning, en nedsatt begåvningsförmåga, varför dess utformning och innehåll måste skapas med utgångspunkt i hur dessa personer tänker och agerar. I begåvningen byggs en verklighetsuppfattning upp genom att sinnesupplevelserna bearbetas och ordnas av tänkandet. ”Med hjälp av tänkandet använder man sig av den ordning man fått i uppfattningen av omvärlden. Som en hjälp för tänkandet finns symboler (bilder och språk). Bilder och språk är viktiga för kommunikation med andra.” (Kylen, 1981, s. 7)

Utvecklingsstörningen hos en person påverkar mer eller mindre förmågan att förstå

information men framför allt av hastigheten hur informationen bearbetas. Personen har då hjälp av symboler som hon eller han kan koppla ihop med det begrepp som är aktuellt (Granlund & Göransson, 2006). En del personer med utvecklingsstörning kan också ha svårt att förstå muntlig information och då är det en fördel att kunna erbjuda bilder, symboler och filmer som stöd för att individen ska förstå bättre.

Alla knappar har en inläst information och de allra flesta texterna läses också upp.

Läs mer om FUBkoll i filen.

Bifogat material: