Torbjörn Lundgren sitter framför en bokhylla och håller upp en bok

Om teknikens möjligheter

Tekniken skapar nya möjligheter som det gäller att ta tillvara på rätt sätt. Klicka på bilden så kommer en beskrivning av innehållet i menyerna här intill.
Bild på porten till institutionen för kognitionsforskning

Om människors förmågor

I centrum för all utvekling står människan. Då menar vi människor med olika förutsättningar och behov. Klicka här så beskriver och problematiserar vi det.
Omslagsbild med bara text

Ett dokument om lättläst

Detta dokument innehåller en översikt över begreppet lättläst utifrån en diskussion kring olika faktorer och sammanhang som påverkar hur en text uppfattas av läsaren.
Bild på dagstidningens uppslag

Mobil kan ge studiero

Psykologen Birger Moëll blev ombedd att skapa ett träningsprogram för studenter med adhd. I våras testade 21 studenter hans nätbaserade metod för att få bättre struktur på både pluggandet och livet.
Bild på böckerna

Läsvärda böcker om språket

Det har sagts att läsning och skrivning är det mest komplicerade vi människor gör. Och så är det.
Reidun Enoksson och  Susanna Al Hmaidi utanför skolan

Oxie bibliotek satsar på det multimediala uttrycket

Oxie bibliotek har fått medel för att testa det vi på fungerandemedier kallar Det nya språket. Att uttrycka sig och att ta del av ett innehåll med hjälp av olika uttryckssätt parallellt.

iPad för alternativ kommunikation

Inslaget "60 minutes Apps for Autism" visar hur olika personer med autism kan kommunicera med iPad.
Samtal på Umeå utbildningsförvaltning

Datorer till alla elever

Umeå kommun har satsat på datorer till alla elever i gymnasiet. Det är en stor satsning som fått ta sin tid.

Om tidningsläsning

Hur läser vi tidningar? Ögonrörelsetest visar att vi ofta gör annat än vi tror att vi gör.
Jana Holsanova i sitt arbetsrum

Om den multimodala texten

Docent Jana Holsanova har forskat på samspelet mellan språk och bild i olika medier.
Peter Gärdenfors på sitt arbetsrum

Den meninsgssökande människan

Människan är ett meningssökande djur, menar filosofen och kognitionsforskaren Peter Gärdenfors.
Else Nygren på sitt arbetsrum

Om nintendogenerationen - del 2.

Else Nygren är docent vid Uppsala universitet och forskar om människans relation till datorn...

Sidor