Oxie bibliotek satsar på det multimediala uttrycket

Reidun Enoksson och  Susanna Al Hmaidi utanför skolan
Oxie bibliotek har fått medel för att testa det vi på fungerandemedier kallar Det nya språket. Att uttrycka sig och att ta del av ett innehåll med hjälp av olika uttryckssätt parallellt.

– Vi sätter berättandet i centrum och med hjälp av ljud, ljus och bild kan man stimulera till läsning. Det här är något som man till exempel kan kombinera med bokpratet, säger Reidun Enoksson, enhetschef på Oxiebiblioteket.– Böcker är vår kärnverksamhet men en del av barnen som besöker oss har lässvårigheter. För dem kan filmen vara en väg till boken, det finns många sätt att nå en berättelse, säger Susanna Al Hmaidi, barn- och ungdomsbibliotekarie.

Läs artikeln ur Lokaltidnignen