Man lär sig via olika modaliteter

Kombinationen av olika medier i praktiken förbättrar kunskapsprocessen i klassrummet.
Reidun Enoksson och  Susanna Al Hmaidi utanför skolan

Oxie bibliotek satsar på det multimediala uttrycket

Oxie bibliotek har fått medel för att testa det vi på fungerandemedier kallar Det nya språket. Att uttrycka sig och att ta del av ett innehåll med hjälp av olika uttryckssätt parallellt.

Digidel - en kampanj om digital delaktighet

Digidel är ett initiativ från många organisationers och enskilda individers för att bidra till att fler människor ska kunna använda digitala tjänster.

Det nya språket - om digital delaktighet och begriplighet.

Se 8 filmer från seminariet som arrangerades av fungerandemedier.se och Digidel.
Helen Sjöstedt i talarstolen

Digital teknik i särskolan

Specialpedagog Helen Sjöstedt berättar hur hon använder digitala plattformar i undervisningen med barn som har utvecklingsstörning, aspergersyndrom och språkstörning.

Didaktikens verktyg - Hur IT kan motivera

Hur påverkar IT motivationen hos elever. Det berättar Elza Dunkels, Emma Rosén och Peter Gärdenfors om i denna film.

Apparna som revolutionerar

Verktyg för läsning och skrivning har länge funnits för datorer. Nu finns allt också som appar. Effektivare och till nästan ingen kostnad.

Vad är kännetecknande för studenter med dyslexi?

Fonologiska svårigheter, nedsatt arbetsminne och stavningssvårigheter är typiska för studenter med dyslexi.