Man lär sig via olika modaliteter

Kombinationen av olika medier i praktiken förbättrar kunskapsprocessen i klassrummet.
Skrämd flicka

Känslans inverkan på våra beslut

När vi för första gången träffar en människa gör vi första bedömningen, konstaterar Katarina Gospic, som disputerat i neuroekonomi.

Didaktikens verktyg - Hur IT kan motivera

Hur påverkar IT motivationen hos elever. Det berättar Elza Dunkels, Emma Rosén och Peter Gärdenfors om i denna film.

Böcker på jobbet - succé

Vägen till barns läsning går i stor utsträckning via föräldrarnas läsvanor. Samtidigt läser...

Begriplig information?

Stefan Johansson är tillgänglighetsexpert på företaget FunkaNu. och har i många år arbetat med frågorna i nära samarbete med olika brukarorganisationer.
Ingressbild med text

Helhetssyn på människan

Den här skriften som Gunnar Kylén kallar "Helhetssyn på människan" gavs ut första gången 1979. Den ligger här i sin helhet, som ett läsbart dokument.
Bild på Käte Alrutz när hon berättar

Samtal om möten på distans

Formen för kommunikation påverkar resultatet. Logoped Käte Alrutz berättar.
Kvinna sitter i korgstol och läser

Om tekniken att förmedla känslor

Att skriva enkelt är inte alltid så enkelt. Anledningen är att våra sinnen är mångfacetterade...