Om tekniken att förmedla känslor

Kvinna sitter i korgstol och läser
Att skriva enkelt är inte alltid så enkelt. Anledningen är att våra sinnen är mångfacetterade...

Att skriva enkelt är inte alltid så enkelt. Anledningen är att våra sinnen är mångfacetterade. När vi läser så gör vi det inte bara med vårt logiska förnuft, menar Nina Burton. Nej, ”Skriften har en särskild magi: den är förvandlingskonst.” Det säger hon i denna text: Om tekniken att förmedla känslor & dolda kroppsspråk i skriften.

Nina Burton har sin utgångspunkt både i poesin och i stor kunskap om vår hjärna och vårt medvetande. Våra sinnen tillgodogör sig betydligt mycket mer än vad vi själva är medvetna om och vi berörs av intrycken även om medvetandet kommer i efterhand. Vi kan därför hamna i en viss sinnesstämning när vi lyssnar på ett musikstycke utan att kunna förklara varför.

Hon konstaterar att reaktionerna sker omedvetet: ”Det är ett vemodigt faktum att allt jag nu medvetet upplever redan är förbi. Och ännu värre – allt jag nu medvetet upplever bara är en miljondel av vad sinnena rapporterat.”

”Språk bygger ju inte bara på mening utan också på form, melodi och klang.” konstaterar Burton vidare vilket är tänkvärt, inte minst om man vill kommunicera med personer som har olika typer av språkliga och kognitiva funktionsnedsättningar.

Denna text är hämtad från boken Det splittrade alfabetet – Tankar om, tecken och tystnad mellan naturvetenskap, teknik och poesi. (Symposion förlag 1998) Författaren har utan kostnad upplåtit åt Fungerande medier att publicera texten här.

(Bild: Clipart)

Bifogat material: