Begriplig samhällsinformation - ICE - In case of emergency

ICE är ett viktigt nummer som man lägger in i sin mobiltelefon. I projektet Begriplig samhä...