Med i medier

Projektet Med i Medier drevs av Handikappförbunden, med medel från Allmänna Arvsfonden.

Med i Medier samarbetat med medieföretag för fler, bättre och mer nyanserade skildringar av personer med funktionsnedsättningar.
Projektet startade i februari 2006 och pågick i tre år. Man skapade möten genom utbildningar, kunskapsutbyten, dialogmöten, konferenser, seminarier och workshops. Med i Medier har stött forskning och initierat examensarbeten om medias bild av människor med funktionsnedsättning.
I samarbete med Lunds universitet har Med i Medier tagit fram ett verktyg för innehållsanalys och medverkade även i det europeiska projektet Media and Disability. (se länkarna).