Bild på portalen Dyslexi.org

Medias möjligheter utforskas och förverkligas

Dyslexiförbundets mediaprojekt som drevs 2010 till 2012, omfattades flera delar där framtagandet av portalen www.dyslexi.org var central.
Torbjörn och Eva samtalar

Portalen dyslexi.org får nytt utseende

www.fungerandemedier.se blir egen portal.

Visst kan man filma med små resurser

I juni 2010 ordnade Dyslexiförbundets mediaprojekt en kurs på Kaggeholms folkhögskola. Vi lä...

Mediakurs på Hagaberg

Mediaprojektet hade en kurs för dyslexiförbundets lokalförningar på Hagaberg Kursgård i Ö...

Konsten att filma

Mattias Andersson har gjort en guide om konsten att filma. Han har gett oss tillstånd att lä...

Hjälp, jag ska filmas! Vad ska jag tänka på?

Försök vara dig självFörsök hitta ett inre lugnDet gör inget att du...
Man tittar på skärm med filmredigering

Kom med i Dyslexiförbundets mediaprojekt

Sommaren 2009 höll Dyslexiförbundets mediaprojekt en utbildning där ett 20-tal medlemmar...

Mediautbildningen mars 2009

I mars 2009 hölls den först mediautbildningen för Dyslexiförbundets lokala deltagare och FUB:...

Eskilstuna: Lisbeth Flodman

Lisbeth sitter med i Dyslexiförbundets styrelse, hon är ordförande i Eskilstunas lokalfö...

Att tänka på när du ska filma och fotografera:

Enligt lag har du rätt att filma och fotografera i alla offentliga miljöer och sammanhang. Du...