Att tänka på när du ska filma och fotografera:

Enligt lag har du rätt att filma och fotografera i alla offentliga miljöer och sammanhang. Du...

Enligt lag har du rätt att filma och fotografera i alla offentliga miljöer och sammanhang. Du har också rätt att sprida dina bilder och filmer som du vill. Bara om bilderna eller filmen används på ett kränkande sätt bryter du mot lagen. Men du bör ändå visa hänsyn när du filmar och fotograferar privatpersoner, i synnerhet barn eller personer som har svårt att föra sin egen talan. Under Mediakursen i Sala i februari 2010 tog vi fram riktlinjer för oss inom Mediaprojektet: Ska du filma eller fotografera i Dyslexiförbundets egna verksamheter? Berätta vad du ska göra och hur du ska använda bilder och film. Handlar det om barn under 13 år bör du fråga föräldrarna. Berätta att filmen ska ligga på vår hemsida, och för att det ska vara möjligt lägger vi upp den på Youtube. Under mässor och öppna arrangemang kan det vara svårt att informera. Respektera om någon tydligt visar att de inte vill vara med på bild eller film. Många som har dyslexi vill inte skylta med det. Visa hänsyn. Ska du filma eller fotografera på en skola eller förskola, tala med läraren innan. Lagen om upphovsrätt: * Det är enligt lag förbjudet att använda och sprida bilder eller filmer som andra personer tagit, inte ens om de föreställer dig själv. Du måste alltid fråga om lov innan. Det är enligt lag förbjudet att använda och sprida musik som annan person gjort. Det är enligt lag förbjudet att spela in och sprida en hel föreläsning eller ett helt seminarium. Undantag om du får löfte av den som håller i föreläsningen. Att spela in en kort sekvens är inget problem. (Du får för eget bruk göra en ljudupptagning av ett föredrag).

Bifogat material: