Bild på porten till institutionen för kognitionsforskning

Om människors förmågor

I centrum för all utvekling står människan. Då menar vi människor med olika förutsättningar och behov. Klicka här så beskriver och problematiserar vi det.
Kvinna som funderar

Vi har alla lite olika förmågor

Alla har vi lite olika sätt att uppfatta tillvaron och tänka om det vi ser.
Bild på två av rapporterna

Kognitiv tillgänglighet - tre rapporter

Projekt Begripsam har initierat två kunskapssammanställningar i ämnet.
Bild på en hjärna

Hjärnans utveckling de första 20 åren

Under de första 20 åren av en människas liv utvecklas hjärna och därmed våra förutsättningar.
Bild på Aadu Ott när han föreläser

Lärande, minne och pedagogik hör ihop

Minnet har betydelse för lärandet och pedagogiken. Aadu Ott, professor i ämnesdidaktik föreläser om sambanden och hur man kan utnyttja vårt tänkande med strategier.

Att vara medveten om sitt eget tänkande - metakognition

Om vi vill bli bra på att lära oss saker måste vi känna till vårt eget tänkande.
Erika sitter i soffan och berättar

Hjärnan är ett nätverk

Hjärnan fungerar som ett nätverk. En svag funktion kan kompenseras med en starkare. Men man måste träna varje moment för sig.
Uta Frith porträtt

Brain Waves

Neurovetenskap: konsekvenser för utbildning och livslångt lärande (På engelska)