Brain Waves

Neurovetenskap: konsekvenser för utbildning och livslångt lärande (På engelska)

Professor Uta Frith resonerar i filmen om de landvinningar neurovetenskapen gjort vad gäller utbilnding.

Rapporten som finns i filen, beskriver de framsteg inom neurovetenskapen som verkar lovande för utbildning och ett lärande för livet.

Rapportens, författare, både neurovetenskapliga forskare, kognitiva psykologer och pedagogiska experter, anser att neurovetenskap skulle kunna medföra mycket gott till skolans värld, om den används på ett bra sätt.Den argumenterar vidare för att vår växande förståelse av inlärning borde spela en mycket större roll i skolpolitik och att den också borde vara en del av lärarutbildningar.

Vidare diskuterar rapporten de problem och begränsningar som finns i att implementera neurovetenskap i klassrum och livets övriga inlärningsmiljöer.

 

Bifogat material: 
Länkar: