Samtal på Umeå utbildningsförvaltning

Datorer till alla elever

Umeå kommun har satsat på datorer till alla elever i gymnasiet. Det är en stor satsning som fått ta sin tid.

En konstnär med halv hjärna

Vi lär oss alla på olika sätt, men skolan lär ut på ett sätt, menar professor Kurt Fischer och visar hur man kan utvecklas även när man saknar halva hjärnan.

Hjärnans plats i tänkandet

Synen på hur hjärnan fungerar och vilken roll den har i vårt tänkande har förändrats i och med forskningens framsteg.
Bild på en hjärna

Hjärnans utveckling de första 20 åren

Under de första 20 åren av en människas liv utvecklas hjärna och därmed våra förutsättningar.
Bild på Aadu Ott när han föreläser

Lärande, minne och pedagogik hör ihop

Minnet har betydelse för lärandet och pedagogiken. Aadu Ott, professor i ämnesdidaktik föreläser om sambanden och hur man kan utnyttja vårt tänkande med strategier.

Att vara medveten om sitt eget tänkande - metakognition

Om vi vill bli bra på att lära oss saker måste vi känna till vårt eget tänkande.
Uta Frith porträtt

Brain Waves

Neurovetenskap: konsekvenser för utbildning och livslångt lärande (På engelska)

Samtal och teori och praktik

Doktorand Annika Lanz-Andersson tar i boken Kunskap och människans redskap upp förhållandet...

Dyslexi, musik och musikpedagogik

Inverkar dyslexi på musikens område? Har notläsning en koppling till lässvårigheterna som är...
Annika proträtt

Om digitala läromedel

Annika Lantz-Andersson doktorerar på digitala läromedel. Torbjörn Lundgren har träffat henne.