Hjärnans plats i tänkandet

Synen på hur hjärnan fungerar och vilken roll den har i vårt tänkande har förändrats i och med forskningens framsteg.

Aadu Ott är professor i ämnesdidaktik. Här föreläser han om hur synen på hjärnan förändrats, framför allt de senaste 20 åren då man med olika metoder fått möjlighet att studera den i verksamhet.

Föreläsningen hölls på Läromedelsförfattarnas årliga konferens i april 2011.

Ett stort tack till Aadu Ott som tillåtit filmningen.

Länkar: